De Max vzw is een ouderproject dat zich focust op de toekomst van jongvolwassenen met een beperking.  Wij willen een thuis creëren waar zij graag willen leven en waar vriendschap, rust en liefde steeds aanwezig zijn.  Een plek waar zij samen met anderen een kwaliteitsvol leven kunnen leiden in een vertrouwde omgeving.  


Wij willen dat dit alles gebeurt volgens de eigen gewoontes vanuit de persoon zelf.  Als ouder kan jij samen met je kind beslissen hoe alles verloopt en dit met ondersteuning van professionele begeleiding.